Vízia a hodnoty

vision1

Vízia
Byť poprednou medzinárodnou kovospracujúcou spoločnosťou vytváraním najlepších hodnôt pre klientov s profesionálnym kanálom, IT, vedením a výnimočnými zákazníckymi službami.

Professional

Profesionálny
Náš tím sa venuje vysoko kvalitným produktom, službám a informáciám o trhu.

Reliable

Spoľahlivý
Máme spoľahlivé vzťahy s väčšinou mlynov, spracovateľských závodov v Ázii a veľa poznáme trh.

Efficient

Efektívne
Zaviazali sme sa dodať celkové riešenie kovových výrobkov, spracovania, logistiky a technických služieb. Buďte oboznámení a kvalifikovaní v celom toku.